Sousa das Chagas, Arnaldo Toni, ULBRA – Santa Maria, Brazil