Comentários do leitor

Các phần mềm cần thiết, không thể thiếu miễn phí cho máy tính mới nhất

por Clyde Llewelyn (2020-08-21)


hops-plant-on-vine.jpg?width=746&format=Phần mềm máy tính, hay còn gọi đơn giản là phần mềm tổng hợp tài sản mềm, cũng được người Việt hải ngoại gọi là nhu liệu[1] là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần ca href="http://www.wordreference.com/definition/%A9ng%20v%E1%BA%ADt">ng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc. Trong khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm, phần mềm máy tính là tất cả thông tin được xử lý bởi hệ thống máy tính, chương trình và dữ liệu. Phần mềm máy tính bao gồm các chương trình máy tính, thư viện và dữ liệu không thể thực thi liên quan, chẳng hạn như tài liệu trực tuyến hoặc phương tiện kỹ thuật số. Phần cứng và phần mềm máy tính yêu cầu lẫn nhau và không thể tự sử dụng một cách thực tế.