Perfil do usuário

Shane Cataldo

Resumo da Biografia

Tập đoàn Mapletree được Nhận xét là một trong Các tập đoàn mạnh trong số lĩnh vực xây bất động sản tại Singapore, nắm bắt được điều kiện phát triển của lĩnh vực bất động sản lớn mạnh ở quận 2 tập đoàn đã quyết định triển khai dự án nhà phố One Verandah Quận 2.

MapleTree Thanh My Loi