Dullenkopf, Helmut Godoy. 2016. “EDITORIAL V.4, N.1 (2016)”. Rizoma 4 (1):7. https://doi.org/10.17058/rzm.v4i1.7943.