Padovan, Milton Parron, EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE, Brazil